De vorm en inhoud van deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan Bruidsfotograaf Eindhoven hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Bruidsfotograaf Eindhoven. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Bruidsfotograaf Eindhoven. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruidsfotograaf Eindhoven.
Klik op algemene voorwaarden, zodat je bekend bent met de inhoud ervan.

AV_nederlandse_versie